returnhp
houpacka
jablko
sova
pavouk
ptak
hnizdo
kosik
zebrik
srdce
budka
ptak

Projekt Přednost přednostem skončil

 

Projekt Přednost přednostem byl naplánován na roky 2013 a 2014 a všechny jeho aktivity jsou již ukončené. Děkujeme všem účastníkům a spolupracovníkům - byly to dva roky plné poznávání, osobního rozkvětu, vzájemného ocenění a úspěšné práce.

 


 

Tým Předností sdílel své silné stránky na evropské úrovni

 

Tým projektu Přednost přednostem přispěl v letech 2013 až 2015 k úspěšné realizaci projektu partnerství, který propojil tři organizace z České republiky, Spojeného království a Itálie. Projekt „Sdílení silných stránek, rozvoj komunit“ si kladl za cíl vzájemnou výměnu a rozvoj metod, technik a zkušeností z praxe, které se opírají o zkoumání, popis a posílení silných stránek.

Česká partnerská organizace SCIO mohla díky účasti vedoucí projektu, metodických pracovníků, lektorů i účastníků kurzů Přednost přednostem sdílet, jak lze se silnými stránkami pracovat v kontextu kariérového poradenství ve vazbě na trh práce. Zároveň si díky propojení s Appreciating People z britského Liverpoolu a In&Out Formazione z italského Turína mohla rozšířit obzory a repertoár nástrojů, metod a technik využitelných v komunitní práci.

V rámci projektu financovaného z programu Celoživotního učení (Grundtvig) vyjelo v červenci 2014 17 osob v na návštěvu do Liverpoolu a v listopadu téhož roku 7 osob do Turína. V Liverpoolu účastníky asi nejvíc zaujaly návštěvy v St. Andrew’s Community Network, kde jsme si vyzkoušeli práci dobrovolníků v potravinové bance, a v místní iniciativě ve čtvrti Anfield. Rovněž vzájemné sdílení v rámci početné skupiny účastníků z ČR bylo přínosné – sešli se mezi námi sociální pracovníci, podnikatelé, učitelé, lektoři, studenti, zaměstnanci firem, neziskových organizací i státní úředníci. V Turíně nás zaujaly zejména drobné komunitní projekty, které si hledají cestu k dlouhodobé udržitelnosti a úspěšnosti.

Projekt partnerství rovněž znamenal hostit zástupce spřátelených organizací u nás. V průběhu dvou návštěv v říjnu 2013 a květnu 2015 jsme přivítali necelou desítku hostů a navázali spolupráci například s Nadací VIA či s Ta Kavárnou při Jedličkově ústavu. Uspořádali jsme několik workshopů a v rámci společného programu se zamýšleli nad využitím silných stránek v našich různých socio-ekonomických kontextech. Vzájemně jsme si ukazovali metody, techniky a nástroje, které využíváme, a zkušenosti z projektu Přednost přednostem posloužil jako skvělý odrazový můstek pro společné sdílení.

 

 


V rámci projektu již neotevíráme žádné nové termíny kurzů

 

Všechny plánované kurzy již v rámci projektu proběhly, aktuálně neplánujeme otevírat žádné další.

 

Případné doplňující informace na jplamitzerova@scio.cz.

 

 

 

esf