returnhp
houpacka
jablko
sova
pavouk
ptak
hnizdo
kosik
zebrik
srdce
budka
hnizdo

Společnost Scio

 

Společnost Scio vznikla v roce 1996 jako start-up o dvou lidech. Na začátku byl nápad Ondřeje Šteffla, inspirovaný zkušenostmi z USA: začít vytvářet profesionální testy pro přijímací zkoušky. I přes dost konzervativní přístup a nedůvěru českých škol se pomalu dostávalo do jejich povědomí, že educational measurement (měření výsledků vzdělávání) je svébytný obor se svými profesními standardy, metodikami a technologiemi. Ke středním školám, které začaly využívat testů v přijímacím řízení, se postupně začaly přidávat i školy vysoké a během dekády se staly „scio testy“ natolik silným fenoménem, že se to odrazilo i v běžném jazyce.
V současnosti spolupracuje Scio s českými školami prostřednictvím několika desítek projektů, výsledky analýz slouží v drtivé většině ke zkvalitňování výuky. Postupně se ovšem škála služeb a produktů rozšiřuje do zcela nových dimenzí jako je například paralelní vzdělávání, které je rychle se rozvíjejícím vzdělávacím směrem. Nabízí paralelu ke klasickému vzdělávání, tedy škole. Jeho cílem není nahrazovat školní vědomosti a suplovat školní vzdělání, ale vhodným způsobem jej dále rozvíjet a doplňovat.

 

 

Zahraničními partnery projektu jsou:

 

Appreciating People z Velké Británie

 

Appreciating People (AP) je konzultantská firma pracující s organizacemi, komunitami a jednotlivci, jež se zaměřuje na přednosti a silné stránky a jejímž cílem je být klientům průvodcem v procesu změny. AP využívá metodu ocňujícího ptaní (OP, Appreciative Inquiry) a další metody založené na identifikaci, pojmenovávání a rozvoji silných stránek, nikoliv na odhalování slabin. Snahou konzultantů z AP je pomoci organizacím, komunitám a jednotlivcům, aby byli odolnější, efektivnější a kreativnější.

Firma má zkušenosti s tvorbou podpůrných programů OP založených na přednostech v oblasti zaměstnanosti:

  • program osobnostního rozvoje pro obyvatele azylových domů, včetně přechodu k samostatnému bydlení a zaměstnání
  • program posílení odolnosti pro zaměstnance ve zdravotnictví procházející procesem snižování stavů pro nadbytečnost a hledáním nového zaměstnání
  • program posílení sebevědomí pro středoškoláky
  • program osobnostního rozvoje pro ženy procházející kariérní změnou a podpory jejich sebevědomí
  • vývoj programu o rodičovství založeného na OP

Všechny výše uvedené programy mohou být ušity na míru tématu a zaměření cílové skupiny, tj. např. návrat na trh práce po období rodičovské dovolené.

AP má zkušenost s využitím oceňujícího ptaní pro cílové skupiny, které jsou jinými konzultantskými firmami opomíjené, tj. ve veřejném sektoru, malých firmách a dobrovolnických organizacích. Zároveň do svých programů zahrnuje průběžná cvičení, která zvlášť u jednotlivců posilují výsledek učení.

 

Kessels & Smit z Nizozemí

 

Kessels & Smit, The Learning Company (K&S) je skupina asi 50 odborníků působících v Nizozemsku, Belgii, Jihoafrické republice, Indii, Německu a USA. Cílem této konzultantské společnosti je podporovat jednotlivce, organizace a komunity kdekoliv na světě v učení a rozvoji. Snahou K&S je přicházet s řešeními, která vytvářejí prostor pro růst jednotlivce, udržitelný rozvoj organizace a zvýšení produktivity založené na vědomostech, inovaci a změně. K&S pracuje pro veřejný sektor, vzdělávací organizace i firmy a svou činnost staví na hledání předností, talentů, úspěchů a energie, které jsou přítomny v každém organismu. Těžištěm intervencí K&S je to, co lidé mohou a chtějí dělat namísto toho, co nedokáží nebo je nebaví – pozornost je věnována tomu, co existuje a je možné, spíše než tomu, co chybí nebo možné není.

Oceňující ptaní (OP, Appreciative Inquiry) je pro K&S důležitým zdrojem inspirace jako způsob, který změnu vnímá z pozice předností, které jsou v systému přítomny a umožňují pracovat se složitými výzvami. Přístup OP aplikovaný na oblast lidských zdrojů vede k větší efektivitě na všech úrovních. V oblasti výzkumu K&S  vyvinula vlastní metodu akčního výzkumu, jejíž metodologie byla rovněž inspirována OP.

 

 

Spolupracující organizace

 

Rodinné a vzdělávací centrum Holoubek realizuje v Pardubickém a Královéhradeckém kraji projekt MAMI, TATI, PEČUJ, PRACUJ (MATAPE). Zabývají se zejména uplatněním na trhu práce po ukončení rodičovské dovolené a pořádají poradenství pro zaměstnavatele a vzdělávací kurzy pro veřejnost.

 

 

 

 

 

 

esf